Tjänster Företaget Projekt Kunder Kontakt

   

Bensinbolag Fordonsindustri Livsmedelsindustri Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustri.png

Bransch: Tillverkningsindustri       Område: Kravspecifikation/utvärdering

 

Situation/problembeskrivning
En global tillverkningsindustri önskade centralisera sina olika B2B/integrations-

plattformar, runt om i världen, till en gemensam plattform för att kostnads-

effektivisera samt uppnå bättre styrning.

 

Uppdrag
Per Lindahl var delaktig i hela projektet för att dokumentera och beskriva

befintliga och framtida tekniska samt verksamhetsmässiga krav på en central

plattform plus utvärdering av lämplig systemleverantör.

 

Resultat

Den globala kravspecifikationen användes som grund för utvärdering och

jämförelse av olika systemleverantörer. Baserat på utvärderingen av

systemleverantörer kunde valet av systemleverantör förenklas. Krav-

specifikationen kommer också att användas som kravlista vid framtida

utveckling av B2B/integrationsplattformen. 

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

ITLOG, Ugglestigen 3, S-462 54 Vänersborg, Sweden | Tel. 0706 - 57 71 75 | info@itlog.se | Copyright  © 2020 ITLOG