Tjänster Företaget Projekt Kunder Kontakt

   

Bensinbolag Fordonsindustri Livsmedelsindustri Tillverkningsindustri

Fordonsindsustri.png

Bransch: Fordonsindustri        Område: B2B migrering

 

Situation/problembeskrivning
En svensk fordonstillverkare önskade migrera 100-tals affärspartner till

en ny global kommunikationsplattform utan avbrott i sin affärskritiska

informationsutväxling.

 

Uppdrag
Som delprojektledare var Per Lindahl ansvarig för alla steg i migreringen av

den svenska fordonstillverkarens affärspartner till den nya globala plattformen.

Initialt gjordes en kartläggning där vi identifierade problemområden och

risker samt tog fram en plan för att stegvis genomföra migreringen.

 

Resultat

Migreringen genomfördes efter plan där kontinuerlig kontakt hölls med varje

affärspartner/ serviceprovider för synkroniserande migreringsaktiviteter.

Resultatet blev en migrering till den nya globala plattformen utan störningar

för fordonstillverkningen.

 

Tillbaka till startsidan 

 

 

 

ITLOG, Ugglestigen 3, S-462 54 Vänersborg, Sweden | Tel. 0706 - 57 71 75 | info@itlog.se | Copyright  © 2020 ITLOG