Tjänster Företaget Projekt Kunder Kontakt

   

Bensinbolag Fordonsindustri Livsmedelsindustri Tillverkningsindustri

Uppdrag_1.png

Per Lindahl har stor erfarenhet att driva och koordinera IT-projekt från
förstudie fram till leverans av IT-stöd.

Projekten kan, helt eller delvis, omfatta krav- och processframtagning,
upphandling, installation, implementering, test, validering, förberedning
och leverans till förvaltning samt dokumentation. Vidare ansvarar Per
Lindahl också för att planera samt följa upp resurser och budget enligt
satta tid- och kostnadsramar.


Exempel på projekt inom olika branscher och områden där Per Lindahl
varit engagerad:

 

Bensinbolag      Läs mer »

 

Fordonsindustri      Läs mer »

 

Livsmedelsindustri      Läs mer »

 

Tillverkningsindustri       Läs mer »

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

ITLOG, Ugglestigen 3, S-462 54 Vänersborg, Sweden | Tel. 0706 - 57 71 75 | info@itlog.se | Copyright  © 2020 ITLOG