Tjänster Företaget Projekt Kunder Kontakt

   

Bensinbolag Fordonsindustri Livsmedelsindustri Tillverkningsindustri

Livsmedelsindustri.png

Bransch: Livsmedelsindustri         Område: Infrastruktur/applikation

 

Situation/problembeskrivning

Svensk tillverkare av drycker, som säljs på barer i hela världen, önskade

säkerställa fail over/disaster recovery funktionalitet för affärskritiska system

med syfte att eliminera störningar och avbrott.

 

Uppdrag

Som projektledare var Per Lindahl delaktig i alla delar från att identifiera

tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar och alternativ inom

infrastruktur och system fram till tester och genomförande.

 

Resultat

Lyckosamt införande av fail over/disaster recovery funktionalitet utan

störningar eller problem.  

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

ITLOG, Ugglestigen 3, S-462 54 Vänersborg, Sweden | Tel. 0706 - 57 71 75 | info@itlog.se | Copyright  © 2020 ITLOG